Een Financieel Planner is een navigator voor toekomstdromen.

“Aangenaam, Douwe Ploeg. Gecertificeerd Financieel Planner. Het is mijn missie om samen met u, particulier of ondernemer, op zoek te gaan naar een levensstijl zonder financiële zorgen, nu en in de toekomst. Om de doelen te bereiken die u wenst. Of het leven te leiden zoals u dat voor ogen heeft. Een leven waarin u zich geen zorgen hoeft te maken over financiën.

Ik doe dit op een andere manier dan u wellicht gewend bent. Ik wil u eerst leren kennen. Wie bent u, wat doet u en hoe heeft u dit bereikt? Maar ook, wat zijn uw uitdagingen, kansen, doelen en wensen voor de toekomst. Pas daarna komen de financiën aan bod. Lijkt u dit iets? En omdat ik het belangrijk vind u kennis te laten maken met alternatief financieel advies neem ik de kosten van deze eerste afspraak voor mijn rekening.

Dus wat let u? Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek.

Wat is Lifestyle Financiële Planning?


  • Lifestyleplanner

    Mijn taak als Lifestyleplanner is in eerste instantie nagaan waar je nu in het leven staat en hoe je daar gekomen bent. Dan volgt de belangrijkste vraag: “Waar wil je over 5, 10, 15 en 20 jaar staan?” Oftewel: “Wat wens je nog te doen met de resterende tijd van je leven?” Het probleem hierbij is dat niemand weet hoeveel tijd hiervoor beschikbaar is. Immers: ‘Van het concert des levens krijgt niemand een program’. Mijn advies als Lifestyleplanner is daarom: stel niet tot morgen uit, wat je beter vandaag kunt doen.

  • Financieel Planner

    Als Financieel Planner inventariseer ik vervolgens welke financiële middelen er voorhanden zijn. Dit kan een spaarrekening zijn, verzekering of beleggingsrekening zijn. Ik kijk ook of er overwaarde in de woning zit en of er eventuele pensioenvoorzieningen aanwezig zijn. Als dit allemaal is geïnventariseerd, zal ik als Financieel Planner inzichtelijk maken wat deze geldbronnen voor de toekomst betekenen. Vervolgens ga ik benoemen wat er nodig is om de vastgestelde doelen te behalen, dan wel wat er nodig is om je levensstijl – zonder geldzorgen – te kunnen handhaven.

  • Productspecialist

    Ik verkoop geen producten. Maar als er uit het Financieel plan blijkt dat er een product nodig is om de beoogde doelstellingen te realiseren, zal ik hier uiteraard een advies over geven. Dit advies is niet gekleurd door enige binding met verzekeraars. Ik laat u, indien gewenst, volledig vrij om zelf op de markt te gaan shoppen. Uiteraard begeleid ik ook dat proces zodat u zich geen zorgen hoeft te maken of alles goed geregeld is


Belangrijke zaken bij Financiële Planning

Levenskeuze

“Kiezen voor een Financieel Planner is een levenskeuze. Omdat hij helpt om alles uit het leven te halen wat erin zit. Kies daarom een Financieel Planner met zorg. Want de keuzes die met een Financieel Plan worden gemaakt, hebben invloed op elke levensfase. Van de eerste tot de laatste stap.”

Bucketlist

“Als je op de laatste dag in je leven staat, wat wil je dan gedaan hebben? Of welke dromen wil je waargemaakt hebben? Maak een bucketlist. Dan kijken we samen wat er mogelijk is. Wacht er niet mee. Vaak komt van uitstel, afstel.”

Gezondheid

“Gezondheid is je grootste rijkdom. Maar blijf je ook gezond? En blijf je altijd zelfredzaam of arbeidzaam? Overleg eens met een Financieel Planner hoe je financieel moet omgaan ‘voor het geval dat…”

Huis kopen

“Het kopen van een huis is de grootste investering in een mensenleven. De aankoop ervan wordt meestal geregeld via een hypotheek. Vanwege de looptijd daarvan is het belangrijk dat de hypotheek rekening houdt met de wensen en situatie van nu en later. Om nu én ook straks lekker te kunnen leven.”

Relatie

“Liefde maakt blind. Ruzie ook. Dus leggen wijze relaties vooraf vast hoe ze zaken gaan regelen als het misloopt. Dus: Hoe gaan we met bezittingen en schulden om? Wie gaat er voor de kinderen zorgen..? Hoe meer is vastgelegd, des te kleiner is de kans op een vechtscheiding.”

Pensioen

“Laat u zich de wet voorschrijven wanneer u mag stoppen met werken? Of neemt u zelf de regie in handen? Een goed gesprek met een Financieel Planner geeft helderheid en duidelijkheid over eerder – of later – stoppen met werken.”

Kinderen

“Je kinderen gun je de best mogelijke toekomst. Zonder alles voor ze te willen regelen, is het wél handig om nu alvast hun studiemogelijkheden financieel zeker te stellen. Neem het mee in een Financieel Plan.”

Een eigen bedrijf

“Eigen zaak beginnen? Of stoppen? In elk geval is het een hele onderneming om alles goed financieel te onderbouwen of te regelen. Een Financieel Planner helpt u om uw huiswerk te doen en doordachte besluiten te kunnen nemen.”

Nalatenschap

“Wie midden in het leven staat, is niet met nalatenschap bezig. Maar wat niemand aan z’n dierbaren wil nalaten, is financiële onzekerheid. Daarom zijn dit soort levenszaken dingen die je júist moet regelen als je midden in het leven staat.”


Regelmatig bijsturen blijft noodzakelijk

Lifestyle Financiële Planning is een doorlopende service. Het leven is dynamisch en daarom is bijsturen noodzakelijk. Regelmatig contact is de enige optie om “up to date” te blijven met het op koers blijven naar de gestelde, bijgestelde of nieuwe doelen.

Delen?

 

Contact met Douwe Ploeg Financiële Planning?


Douwe Ploeg Financiële Planning 2.0 is graag bereid het gesprek met u aan te gaan. Na een eerste kennismaking bepalen we samen wat ik voor u kan betekenen. We maken heldere afspraken over te volgen werkwijze en het uiteindelijke doel wat we willen bereiken.

Douwe Ploeg Financiële Planning 2.0
Kersehôf 15
9041 GC Berltsum
Tel. 0518 842 190 | 06 2157 8628
email: douwe@douweploeg-fp.nl