Een Financial Life Planner is een navigator voor toekomstdromen.

Aangenaam, ik ben Douwe Ploeg,  Gecertificeerd Financieel Planner.
Het is mijn missie om samen met jou als ondernemer of ondernemende particulier, op zoek te gaan naar een levensstijl zonder financiële zorgen, nu en in de toekomst. Om de doelen te bereiken die je wenst. Of het leven te leiden zoals je dat voor ogen hebt. Een leven waarin je je geen zorgen hoeft te maken over geld.

Ik doe dit op een andere manier dan je wellicht gewend bent. Ik wil je eerst leren kennen. Wie ben je, wat doe je en hoe heb je dit bereikt? Maar ook: wat zijn jouw uitdagingen, kansen, doelen en wensen voor de toekomst. Pas daarna komen de financiën aan bod.

Lijkt je dit iets? Neem gerust contact op voor een kennismakingsgesprek. Omdat ik het belangrijk vind jou kennis te laten maken met de nieuwste trend in financieel advies, neem ik de kosten van deze eerste afspraak voor mijn rekening. Dus wat let je?

Wat is Financial Life Planning?


  • Financial Life Planner

    Mijn taak als Financial Life Planner is in eerste instantie nagaan waar je nu in het leven staat en hoe je daar gekomen bent. Dan volgt de belangrijkste vraag: “Wat wens je nog te doen in de resterende tijd van je leven?” Het probleem hierbij is dat niemand weet hoeveel tijd hiervoor beschikbaar is. Immers: ‘Van het concert des levens krijgt niemand een program’. Mijn advies als Life Planner is daarom: stel niet uit tot morgen, wat je vandaag had kunnen doen!

  • Financial Planner

    Als Financial Planner inventariseer ik vervolgens welke financiële middelen er voorhanden zijn. Dit kan een spaarrekening, verzekering beleggingsrekening etc. zijn. Ik kijk ook of er overwaarde in de woning zit en of er eventuele pensioenvoorzieningen aanwezig zijn en welke mogelijkheden deze biedt. Als dit allemaal is geïnventariseerd, zal ik inzichtelijk maken wat deze geldbronnen voor de toekomst betekenen. Vervolgens ga ik benoemen wat er nodig is om de vastgestelde doelen te behalen, dan wel wat er nodig is om je levensstijl – zonder geldzorgen – te kunnen handhaven.

  • Productspecialist

    Wanneer uit het Financieel Plan blijkt dat er een product nodig is om de beoogde doelstellingen te realiseren, zal ik hier uiteraard een advies over geven, zelf verkoop ik geen producten! Zodoende is dit advies niet gekleurd door enige binding met verzekeraars. Ik laat u, indien gewenst, volledig vrij om zelf op de markt te gaan shoppen. Uiteraard begeleid ik ook dat proces zodat u zich geen zorgen hoeft te maken of alles goed geregeld is


Wanneer is Financial Life Planning de beste oplossing?

cirkels Levenskeuze

Kiezen voor een Financieel Planner is een levenskeuze. Omdat hij helpt om alles uit het leven te halen wat erin zit. Kies daarom een Financieel Planner met zorg. Want de keuzes die met een Financieel Plan worden gemaakt, hebben invloed op elke levensfase. Van de eerste tot de laatste stap.

cirkels Bucketlist

Als je op de laatste dag in je leven staat, wat wil je dan gedaan hebben? Of welke dromen wil je waargemaakt hebben? Maak een bucketlist. Dan kijken we samen wat er mogelijk is. Wacht er niet mee. Vaak komt van uitstel, afstel.

cirkels Gezondheid

Gezondheid is je grootste rijkdom. Maar blijf je ook gezond? En blijf je altijd zelfredzaam of arbeidzaam? Overleg eens met een Financieel Planner hoe je financieel moet omgaan ‘voor het geval dat’…

cirkels Huis kopen

Het kopen van een huis is de grootste investering in een mensenleven. De aankoop ervan wordt meestal geregeld via een hypotheek. Vanwege de looptijd daarvan is het belangrijk dat de hypotheek rekening houdt met de wensen en situatie van nu en later. Om nu én ook straks lekker te kunnen leven.

cirkels Relatie

Liefde maakt blind. Ruzie ook. Dus leggen wijze relaties vooraf vast hoe ze zaken gaan regelen als het misloopt. Dus: Hoe gaan we met bezittingen en schulden om? Wie gaat er voor de kinderen zorgen..? Hoe meer is vastgelegd, des te kleiner is de kans op een vechtscheiding.

cirkels Pensioen

Laat u zich de wet voorschrijven wanneer u mag stoppen met werken? Of neemt u zelf de regie in handen? Een goed gesprek met een Financieel Planner geeft helderheid en duidelijkheid over eerder – of later – stoppen met werken.

cirkels Kinderen

Je kinderen gun je de best mogelijke toekomst. Zonder alles voor ze te willen regelen, is het wél handig om nu alvast hun studiemogelijkheden financieel zeker te stellen. Neem het mee in een Financieel Plan.

cirkelsEen eigen bedrijf

Eigen zaak beginnen? Of stoppen? In elk geval is het een hele onderneming om alles goed financieel te onderbouwen of te regelen. Een Financieel Planner helpt u om uw huiswerk te doen en doordachte besluiten te kunnen nemen.

cirkelsNalatenschap

Wie midden in het leven staat, is niet met nalatenschap bezig. Maar wat niemand aan z’n dierbaren wil nalaten, is financiële onzekerheid. Daarom zijn dit soort levenszaken dingen die je júist moet regelen als je midden in het leven staat.


Regelmatig bijsturen blijft noodzakelijk

Financial Life Planning is een doorlopende service. Het leven is dynamisch en daarom is bijsturen noodzakelijk. Regelmatig contact is de enige optie om “up to date” te blijven met het op koers blijven naar de gestelde, bijgestelde of nieuwe doelen.

Delen?

Contact met Douwe Ploeg Financiële Planning?

Graag ga ik het gesprek met je aan. Na een eerste kennismaking bepalen we samen wat ik voor je kan betekenen. We maken heldere afspraken over de te volgen werkwijze en het uiteindelijke doel wat we willen bereiken.

Douwe Ploeg Financiële Planning
Kersehôf 15
9041 GC Berltsum
Tel. 0518 842 190 | 06 2157 8628
email: douwe@douweploeg-fp.nl